kalendarze na bloga

Centrum Terapii Uzależnień Duchowych
wtorek, 24 stycznia 2006
Ankieta Rozeznania Uzależnień Duchowych ( ARUD )

ARUD składa się z kilku części:

Część pierwsza ( Informacje o Tobie ) zawiera szereg pytań tyczących Twojego społecznego statusu, wykształcenia, Twoich skłonności, uzależnień, cech charakteru, obyczajów, które – być może – popchnęły Cię ku poszukiwaniu spełnienia w jakiś formach duchowości okultystycznej, religijnej bądź mistycznej.  

Część druga ( Twoja rodzina i Ty ) winna Ci uświadomić, że nikt z nas nie jest samotną wyspą, ponieważ rodzimy się w konkretnej rodzinie, z konkretnymi cechami, znakami, stygmatami i duchowymi skłonnościami, które są naszym przywilejem, ale też niejednokrotnie stają się przekleństwem. Zdarza się również tak, że dziedziczymy po swoich rodzicach, dziadkach lub innych krewnych skłonności do zajmowania się duchowością. 

Część trzecia  ( Relacje z ludźmi ( rodzina, inni ) może Ci uzmysłowić, że Twoje zaangażowanie w duchowość wpływa na relacje z Twoją rodziną i przyjaciółmi, zmienia je, kształtuje – czasami pozytywnie, czasami negatywnie.  

Część czwarta ( Twoje obecne życie ) wymaga dogłębnej analizy, być może bowiem nie odczuwasz związku między tym, czym się zajmujesz, a tym, co Ciebie trapi, co przynosi ból, rozczarowanie, poczucie zagubienia, ale też radość, uniesienie, poczucie wyzwolenia lub oświecenia.  Przejrzyj ją dokładnie, zadając sobie proste pytanie jak to, że zająłeś/zajęłaś się duchowością wpłynął na Twoje samopoczucie. Zastanów się też od kiedy zaczęły Cię trapić rozmaite dolegliwości. Niektóre z nim mogły Cię popchnąć do szukania rozwiązań w świecie duchowości, okultyzmu, religii. Czy je rozwiązałeś/łaś? I czy ich miejsca nie zajęły nowe, nieznane Ci dotąd problemy, na przykład zdrowotne bądź finansowe.

Część piąta ( Mistrzowie, przewodnicy duchowi, inni ) uwidacznia rodzaj relacji z mistrzami albo duchowymi przewodnikami, których spotkałeś/łaś. Mogą to być ludzie, mogą to też być byty duchowe. W obu przypadkach mogłeś/łaś zetknąć się z próbami zawładnięcia Tobą i skłonienia Cię do czynów etycznie nagannych.

Część szósta ( Duchowość a seks ) dotyka tematu przemilczanego i pomijanego przez większość duchowych nauczycieli. Zdobądź się na odwagę i udziel szczerych odpowiedzi, sfera seksu jest bowiem tym obszarem naszej osoby, poprzez którą najłatwiej manipulują nami zarówno ludzie, jak i duchowe istoty.

Część siódma  ( Praktyka duchowa )  odnosi się do uwikłań w rozmaite formy duchowości. Lista tych praktyk nie jest pełna (możesz ją uzupełnić). Wielu z nich możesz nie kojarzyć z magią, okultyzmem, mistyką czy religijnością, część mogłeś/łaś nawet traktować jako dobrą zabawę lub praktykę medyczną. Musisz wszakże pamiętać, że czym innym jest zabawa w czytanie horoskopów bądź leczenie akupunkturą człowieka, który nie uległ duchowemu uzależnieniu, a czym innym te same czynności dla kogoś, kto popadł w uzależnienie. To samo tyczy wielu praktyk religijnych z których większość stanowi część naszej kultury, obyczajowości i nie wydaje się być czymś groźnym. Owszem, nie jest nim dopóty, dopóki nie stanie się jednym z mechanizmów wywołujących SDU.

*********************************************

Jeżeli potrzebujesz konsultacji napisz do mnie, prosząc o przesłanie ARUD. Po jej wypełnieniu odeślij ją do mnie, a ja dokonam jej wstępnej analizy i przekażę ją Tobie. Jeszcze do niedawna ta konsultacja była bezpłatna, ponieważ jednak większość zainteresowanych prosiła o ARUD z czystej ciekawości, zaś jej analiza i diagnoza zajmuje mi nieco czasu, postanowiłem pobierać za nią niewielkie opłaty. O warunkach płatnosci poinformuję Cię w mailu. Mam nadzieję, że fakt ten Cię nie zniechęci i rozumiesz przyczyny takiego postępowania.   

 Jan Witold Suliga

 ctud@o2.pl