kalendarze na bloga

Centrum Terapii Uzależnień Duchowych
poniedziałek, 09 kwietnia 2012
MANDALA DUSZY - KURS
Mandala ( sanskr. मण्डल maṇḍala; chiń. mantuluo 曼荼羅; kor. mandara 만다라; jap. mandara 曼荼羅 ) – koło, krąg, to najstarszy symbol religijny ludzkości będący połączeniem kwadratu lub krzyża wpisanego w koło. Jako symbol integracji człowieka z kosmosem, Bogiem/bogami i samym sobą mandala ma trzy, podstawowe wymiary: makrokosmiczny (obraz świata odbitego w ludzkiej psychice), mikrokosmiczny (obraz ludzkiej jaźni) i społeczny (obraz ukazujący relację człowieka z innymi ludźmi – rodziną, rodem, plemieniem, narodem, przodkami). Mandala ukazuje wszystkie te  obszary rzeczywistości jako przejaw procesu zmian poddanego: 1/ prawu przyczyny i skutku; 2/ prawu cykliczności i 3/ prawu dziedziczenia oraz przekazywania wzorców dalszym pokoleniom. Proces ten dotyka każdego człowieka, jest formą jego duchowej i życiowej inicjacji. Ludzie dawnych kultur byli tego w pełni świadomi, dlatego każdy etap ich życia wiązał się z jakimś aktem rytualno-inicjacyjnym. Zabiegi te służyły integracji różnych aspektów ludzkiej jaźni, której siłą stawał się zakorzeniony w zbiorowej nieświadomości i w podświadomości każdego człowieka archetyp mandali. 

Człowiek współczesny nie dysponuje już takim narzędziem. a jego wewnętrzna mandala uległa destrukcyjnemu przeistoczeniu. Żyje w świecie chaosu i chaos ten w sobie utwierdza, dziwiąc się jednocześnie, czemu jego zewnętrzny i wewnętrzny świat rozpada się na kawałki. Zadaniem kursu i warsztatu „Mandala duszy – droga wojownika Światła” jest przywrócenie utraconego ładu i spożytkowanie zakodowanej w tym archetypowym diagramie wiedzy do osiągnięcia stanu wewnętrznej równowagi i uświadomienia swojej roli jako człowieka odpowiedzialnego za swój ród, swoją rodzinę, a przede wszystkim za samego siebie…


czwartek, 29 kwietnia 2010
BIZNES TAROT - WARSZTATY PRAKTYCZNE

warsztaty praktyczne, w których trakcie ćwiczyć będziemy kilkanaście wróżebnych rozkładów dotyczących wybranej problematyki związanej z biznesem, polityką, rozwojem gospodarczym kraju, giełdą i papierami wartościowymi, strategią działalności firmy, przewidywaniem zachowań konkurencji, badaniem wiarygodności biznesowych partnerów, prognostyką inwestycyjną, rynkiem pracy, wykorzystaniem ludzkich zasobów, przebranżowieniem,  itp.

Będziemy również ćwiczyć rozkłady tyczące związków partnerskich, relacji rodzinnych, uczuć, zdrowia i innych problemów życia codziennego. Pod koniec warsztatów poznamy sekrety kabalistycznej numerologii, która pomoże nam przeanalizować imiona uczestników zajęć pod kątem ich ezoterycznych znaczeń i energetyczno-duchowych właściwości.

Uczestnicy kursu otrzymują bezpłatnie materiały niezbędne do udziału w zajęciach praktycznych

Uczestnicy kursu mogą używać własnych talii kart tarota.

.

Kontakt, informacje dodatkowe

tel. kom. 0-602-696882

 jan.suliga@wp.pl

Istnieje również możliwość zapisania się na lekcje indywidualne z każdego zakresu prowadzonych przeze mnie zajęć

Koszt: 200 zł ( jedno spotkanie trwa 3 godziny )

Minimalny czas trwania każdego cyklu lekcji indywidualnych – 9 pełnych godzin

środa, 21 października 2009
KURS TAROTA - I STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA

KURS WEEKENDOWY- 18 godzin lekcyjnych

PROGRAM 

Część teoretyczna

1/ historia tarota

 2/ kabalistyczna i alchemiczna geneza tarota

3/ typy i rodzaje tarota 

4/ struktura i symbolika tarota

5/ podstawowa symbolika Wielkich Arkanów

6/ tarot jako droga inicjacji człowieka

7/ związki tarota z kabalistycznym Drzewem Życia

8/ psychologia prognostyki

9/ moralne aspekty dywinacji

10/ rodzaje zagrożeń i metody ich unikania

11/ ukierunkowanie intencji i woli

12/ dywinacja: usługa czy misja?

.

Część praktyczna

.

1/ medytacja kartomanty

 2/ czynności wstępne

3/ wybór układu

4/ wybór karty sygnującej

5/ techniki rozkładu kart

6/ interpretacja – poszukiwanie klucza ( karty-bramy )

7/ zakończenie działań mantycznych

8/ przecięcie więzi wróżbita-pytający

9/ powrót do zwykłego stanu umysłu

10/ techniki rozkładu kart

11/ interpretacja – poszukiwanie klucza

12/ ćwiczenia praktyczne ( systemy i układy wróżebne )

Uczestnicy kursu otrzymują bezpłatnie materiały niezbędne do udziału w zajęciach praktycznych

Uczestnicy kursu mogą używać własnych talii kart tarota.

.

Kontakt, informacje dodatkowe

tel. kom. 0-602-696882

 jan.suliga@wp.pl

Istnieje również możliwość zapisania się na lekcje indywidualne z każdego zakresu zajęć

Koszt: 200 zł ( jedno spotkanie trwa 3 godziny )

Minimalny czas trwania każdego cyklu lekcji indywidualnych – 9 pełnych godzin

wtorek, 18 sierpnia 2009
KURS TAROTA - II STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA

.

KURS WEEKENDOWY - 18 godzin lekcyjnych

.

PROGRAM

Część teoretyczna

1/ struktura tarota – Wielkie i Małe Arkana, problem wzajemnych relacji

2/ ezoteryczna, astrologiczna i dywinacyjna struktura Mniejszych Wtajemniczeń

3/ Małe Arkana a kabalistyczne Drzewo Życia

4/ Mandala Tarota - ezoteryczne i dywinacyjne znaczenie asów i królów

5/ karty-bramy i ich wróżebna symbolika

6/ związek kart-bram z dziewięcioma mistycznymi bramami Drzewa Życia

5/ karty figuralne – problem przyczyny zdarzeń

6/ zróżnicowanie „mocy” Małych Wtajemniczeń

7/ symbolika Świętego Graala w Małych Arkanach

Część praktyczna

1/ testowanie rozkładów mantycznych

2/ określanie czasu zdarzeń

3/ określanie miejsca zdarzeń

4/ precyzowanie przyczyn zdarzeń

5/ prognostyka wieloletnia

6/ wpływ wróżącego na kształtowanie się profilu zdarzeń

7/ ćwiczenia praktyczne ( systemy i układy wróżebne )

Zapisy, kontakt, informacje dodatkowe

tel. kom. 0-602-696882

e-mail: jan.suliga@wp.pl

.

Istnieje również możliwość zapisania się na lekcje indywidualne z każdego zakresu zajęć

Koszt: 200 zł ( jedno spotkanie trwa 3 godziny )

Minimalny czas trwania każdego cyklu lekcji indywidualnych – 9 pełnych godzin

poniedziałek, 23 lutego 2009
KURS TAROTA - III STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA

Najbliższy kurs

Program

1/ kabała – definicja, rodzaje kabały, kabała magiczna i praktyczna

2/ kabalistyczna wizja świata, człowieka i Boga

3/makro i mikrokosmiczna symbolika kabalistycznego Drzewa Życia

4/ Drzewo Życia, hebrajskie litery i Wielkie Arkana tarota

5/ droga Głupca: inicjacyjna symbolika Wielkich Arkanów w odniesieniu do Drzewa Życia

6/ czasoprzestrzeń tarota

7/ dziewięć mistycznych wrót - inicjacyjna symbolika kart-bram Mniejszych Wtajemniczeń w odniesieniu do Drzewa Życia

8/ hierarchie duchowych bytów w kabale i ich związki z Arkanami Mniejszymi

9/ kabalistyczne techniki medytacyjne i dywinacyjne z wykorzystaniem kabalistycznej mistyki liczb

( zajęcia praktyczne )

Uczestnicy kursu otrzymują bezpłatnie materiały niezbędne do udziału w zajęciach

 Zapisy, kontakt, informacje dodatkowe

 tel. kom. 0-602-696882

 e-mail: jan.suliga@wp.pl

Istnieje również możliwość zapisania się na lekcje indywidualne z każdego zakresu zajęć

Koszt: 200 zł ( jedno spotkanie trwa 3 godziny )

Minimalny czas trwania każdego cyklu lekcji indywidualnych – 9 pełnych godzin

czwartek, 13 listopada 2008
KABAŁA CHRZEŚCIJAŃSKA - PROGRAM KURSU I LEKCJI INDYWIDUALNYCH

KURS WEKENDOWY

Ilość godzin – 18 jednostek lekcyjnych 

.

LEKCJE INDYWIDUALNE

.

optymalna ilość godzin - 9 ( trzy spotkania )

W programie: 

1/ Historia kabały żydowskiej
  a/ szkoły Bereszith i Merkabah
  b/ kabała Sefer Jecirah
  c/ okres kształtowania się Sefer Zohar
d/ kabała luriańska

2/ Historia kabały chrześcijańskiej
  a/ wiek XIV - kabała hermetyczna
b/ wiek XV - mistyka devotio moderna i twórczość Hieronima Boscha
b/ wiek XVI - różokrzyżowcy
c/ chrześcijańscy kabaliści XVII – XVIII wieku
d/ wiek XIX – zmierzch kabały chrześcijańskiej
d/ kabała chrześcijańska dzisiaj

3/ Wizja świata
a/ kosmos jako emanacja Bożej Istoty
 b/ boskie Światło i Słowo ( Logos – Chrystus )
c/ mistyka Imienia JEZUS
d/ Genesis - Przymierze pierwotne
e/ Przymierze synajskie i nadanie Tory
f/ Nowy Testament - Przymierze chrystusowe
  
     4/ Duchowy wymiar Grzechu i Odkupienia
a/ Adam Pierwszy jako obraz i podobieństwo Boga
b/ bunt aniołów
  c/ Adam i Ewa - pierwsze rozdzielenie
 d/ Drzewo Poznania i Drzewo Życia
e/ Grzech Ewy, grzech Adama
f/ Maria jako druga Ewa
g/ Narodziny Syna ( Drugiego Adama )
h/ Krzyż jako Drzewo Życia
i/ Ciało i krew – duchowy wymiar eucharystii
j/ Maria i Boska Obecność
k/ praktykowanie Obecności
l/ Śmierć, Życie i Zmartwychwstanie

Uczestnicy kursu otrzymują bezpłatnie materiały niezbędne do udziału w zajęciach

Zapisy, kontakt, informacje dodatkowe: 

tel. kom. 0-602-696882

e-mail: jan.suliga@wp.pl

poniedziałek, 13 sierpnia 2007
ŚWIATŁO I MROK. METODY UNIKANIA DUCHOWYCH ZAGROŻEŃ - PROGRAM KURSU

Najbliższy kurs:

Zakończenie kursu: niedziela, godz. 17.00 

Ilość godzin – 18 jednostek lekcyjnych

Program kursu:

I. Zagadnienia wstępne:
1/ droga duchowego rozwoju – konieczność czy wybór?
2/ rodzaje dróg duchowego rozwoju;
3/ duchowe zagrożenie – mit czy rzeczywistość?
4/ destruktywna i konstruktywna rola duchowych zagrożeń;
5/  „duchowe BHP” jako profilaktyka duchowych uzależnień
II. Źródła duchowych przekazów:
1/  typologia i podział tradycji i przekazów duchowych
a. tradycja, nauka, wtajemniczenie, inicjacja;
b. łańcuch powiązań ( kontynuacja i zmiana );
c. przekazy  prawej i lewej ręki;
d. zagadnienie wyboru mistrza;
e. przekazy ze świata astralnego;
f. mistrzowie niewidzialni;
2/ psychiczne inklinacje ku duchowości
     a. kwestia „powołania” i „przyciągania” duchowego;
     b. inklinacje wrodzone, dziedziczne i nabyte;
     c. syndrom eksperymentatora duchowego;
     d. syndrom badacza duchowej rzeczywistości;
     e. syndrom ucznia kadoszi  ( gorliwca );
     f. syndrom intuitywnego gnostyka;
     g. syndrom Jonasza.
III. Duchowa praktyka w działaniu
1/ duchowość w działaniu – definicje, objawy, skutki;
 2/ funkcjonowanie magicznego prawa analogii i przenośności;
3/   ezoteryczna struktura mikrokosmosu i mikrokosmosu;
4/  energie, moce i ich źródła;
5/ typologia duchowych bytów ( hierarchie, podziały, sposoby działania );
6/ egregor – definicja, przejawy, charakterystyka, rodzaje egregorów.
IV. Diagnostyka zagrożeń
1/ Syndrom Duchowego Uzależnienia ( SDU );
 2/  inklinacje i uwarunkowania SDU;
 3/  fazy SDU
V. Duchowe BHP
1/ podstawowe błędy ( oczyszczanie, energetyczna tarcza, blokady, duchowa walka, egzorcyzmy, nawrócenie, kwestia intencji itp.)
2/ formułowanie i realizowanie celu duchowej drogi
3/ realizacja zasad „duchowego BHP” ( teoria, zajęcia praktykyczne )
     a. zapora mentalna;
     b. zapora moralna;
     c. zapora duchowa;
     d. świadomość obserwująca;
     e. świadomość rozróżniająca
     f. rozpoznawanie duchów;
     g. modlitwa/medytacja relacja z Bogiem )

Zapisy, kontakt, informacje dodatkowe:  

tel. kom. 0-602-696882

e-mail: ctud@o2.pl

.

Istnieje również możliwość zapisania się na lekcje indywidualne z każdego zakresu zajęć

Koszt: 200 zł ( jedno spotkanie trwa 3 godziny )

Minimalny czas trwania każdego cyklu lekcji indywidualnych – 9 pełnych godzin

Początek kursu: sobota, godz. 9.00
KOSMOGRAFIA ŚWIATÓW SUBTELNYCH

.

Kurs dwudniowy, 18 godzin lekcyjnych

.

W programie:

1/ wprowadzenie: typologia światów mitycznych i subtelnych

2/ światy subtelne w alchemii, kabale, szamanizmie i w innych tradycjach duchowych

3/  struktura światów mitycznych i subtelnych ( „budowa” astralu )

4/  inicjacyjne aspekty szamańskiej podróży przez światy subtelne

5/  natura, hierarchie i rodzaje bytów astralnych

6/  "miejsce mocy" jako materialne odzwierciedlenie światów subtelnych

7/ metody odczytywania przesłań „miejsc mocy”

8)/typologia „miejsc mocy” ( miejsca „zamknięte” i miejsca „otwarte” )

9/ inicjacyjne aspekty pielgrzymowania do świętych miejsc oraz „miejsc mocy”

10/ zajęcia praktyczne (inicjacyjne aspekty podróży po krainach światów subtelnych )

KABAŁA MISTYCZNA. DROGA KU ŚWIATŁU - PROGRAM

.

 

.

.

W programie:

1)Kabała – definicja pojęcia
2)Kabalistyczna wizja świata
  a/ emanacja Bożej Istoty
  b/ akt cim-cum
  c/ ekspansja Światła
  d/ Drzewo Życia
    - kosmos aciluth
    - kosmos briah
    - kosmos jecira
    - kosmos assija
  d/ Ha Szem - mistyka Świętego Imienia
  e/ moc Słowa - symbolika hebrajskich liter
  f/ człowiek jako obraz i podobieństwo Boga
  g/ Światło i Mrok – trzy fazy kosmicznej katastrofy
    - szewirat-ha-kelim
    - „bunt” aniołów
    - „grzech” Adama
  f/ teszuwa – powrót do Boga
  g/ Tora niebiańska i Tora ziemska
3)Historia kabały i jej rodzaje
  a/ szkoły Bereszith i Merkabah
  b/ kabała Sefer Jecirah
  c/ okres kształtowania się Sefer Zohar
  d/ kabała chasidim
  e/ kabała magiczna
  f/ kabała luriańska
  g/ kabała okultystyczna i hermetyczna
4) Kabała Chasidim - mistyczna droga ku Światłu
  a/ duchowy wymiar Dziesięciu Przykazań
  b/ teszuwa jako skrucha serca
  c/ kabalistyczna modlitwa
  d) droga Dziewięciu Bram i Dziesięciu Stopni wznoszenia ku Światłu  
5)   Zajęcia praktyczne ( modlitwa kabalistyczna, budowanie kręgu Światła )

Uczestnicy kursu otrzymują bezpłatnie materiały niezbędne do udziału w zajęciach 

 

Zapisy, kontakt, informacje dodatkowe: 

tel. kom. 0-602-696882 

e-mail: ctud@o2.pl

.

Istnieje również możliwość zapisania się na lekcje indywidualne.

Koszt: 200 zł ( jedno spotkanie trwa 3 godziny lekcyjne )

 

optymalna ilość godzin - 9 ( trzy spotkania )